The True Story About ارتودنسی That.
 
Join or Login
Post view

The True Story About ارتودنسی That.
سیم کشی اساسی یا محور چیست؟ 
گاهی امکان پذیر است فک اندر حال نمو دگرسانی حالت دهد ، درون این صورت باید از پود کشی پایه یا بنیانی استفاده کرد این عمل ،توسط قدرت عضله های فک شما رخساره میگیرد و ویژه سنخ خاصی از معضلات است . 

قلاب ها خواه براکت های جای گزین چیست؟
براکت های ثابت، همیشه از فلز باریک نمیشوند ممکن است از پلاستیک و سرامیک هم مخصوصا درخصوص ارتودنسی بزرگسالان استعمال شود . 

هدگیر چیست؟
همانطور که برخی بوسیله پود کشی احتیاج دارند ، مع هدگیر غم حاجت دارند گاهی فقط استعمال از هدگیر به عصر و شب محدود میشود اگر از دم استفاده نکنید ، باید گفت دهان های زبرین ایشان احتمال دارد داخل انتهای درمان بوسیله سمت جلو اعزام کنند .

سیم کشی خفی چیست؟ 

آنها پلاستیک های سفت و بیرنگی هستند، که درخصوص آماده تناول دهن ها کاربرد میشوند و شامل ست های مختلف از قالب های خاص است  هر بیمار ، قالب خاص کلاه جنگی را خواهد داشت و هر ست مع مدت 2 هفته ، قبل از جایگزینی با ست آینده ، کاربرد میگردد ؛ آنها از پلاستیک متجلی بسیج میشوند ، بنابر این نامرئی هستند این بدین معناست که هیچ کسی قادر مع شعور اینکه شما در حال بی پیرایه کردن دندان های خود هستید، محو. این قالب ها را ،باید برای 22 تا 23 روزگار به خاطر حاصل ی مطلوبتر استفاده کرد و آنها به خاطر گساردن ،نوشیدن ، مسواک زدن و برای تمیز کردن مسافات منجلی دندان ها بوسیله صبر شایان مکان به جایی هستند از باب استفاده از این سنخ درمان ،تمامی دندان های دائمی شما باید تو آمده باشند . 

انواع ارتودنسی 

گاهی رشته های فنری و کشسان در سیم کشی ها بوسیله قضا رفته اند تا مع مستحیل شکل دهان ها کمک کنند .بناگر مع ضرورت در استفاده ، دکتر شمارا مطلع خواهد کرد . 

ناس با شنیدن زبان ی سیم کشی ، یک اندازه سیم و مقداری وسیله ی فلزی را درون ذهن خود تجسم میکنند با این حال، براکت های مدرن نهمار برنده و کم برازنده ابرازعلاقه نسبت دهی به "فلز - دهانی" که بسیاری از بزرگسالان به یاد می آورند هستند علاوه بر این، محافظهای متاخر حرارتی با استفاده از حرارت بدن، به حرکت دهان های ایشان و کمتر صیرورت دردمندی معاون میکند. 

ارتودنسی سرامیکی
مزایا:کم شایان توجه از سیم های فلزی؛ دندان ها را وافر سریع تر از سیم های پلاستیکی حرکت دهید (Invisalign)
مضرات:زیادترین نوع برازنده توجه از bracesCeramic BracesCeramic braces همان کمیت و شکل هستند که پود کشی های فلزی هستند، به جز اینکه شما دارای پود های رنگی یا مدیریت ای هستند که به دندانها متصل می شوند، بعضی از ایشان حتی از سیمهای رنگی چرخ دنده ای استفاده می کنند که تا اینکه کمتر برازنده ابرازعلاقه هستند و گران خیس از سیم های فلزی هستند.
ارتودنسی سرامیکی و زبانی از روش های تداوی ارتودنسی 

ارتودنسی فمی :
به سان سیم های فلزی سنت گرا هستند، بوسیله جز اینکه براکت ها و سیم ها درون داخل دندان قرار می گیرند. 

مزایا: از خارج حدقه نمی شوند.
منفی:درخصوص تمیز تناول باطراوت است؛ گرانبها آبدیده هستند.
سیم کشی سریع شامل واحد سری 18 تا 30 میزان سنت گرا میشود و پلاستیکی، شفاف و پلاستیکی سفارشی است.سیم ها زیبنده جابجایی هستند و هر 2 هفته جایگزین می شوند. تقریبا نامرئی هستند و بیماران می توانند هر چه میخواهند بخورند و بنوشند؛ این وضع برای مشکلات جدی دندان کار نمی کند؛ فقط در دسترس برای بزرگسالان و نوجوانان، نه کودکان؛ پرارزش نم هستند . گاه فاسد (غذا میشوند و هزینه ی کمی برای جایگزینی دارد؛ علاج امکان پذیر است به طور بالقوه طول بکشد. سیم کشی زننده درمان ارتودنسی نسبتا جدید و دل واپسی انگیز است که دندان ها را بیش سریعتر از پود های سنتی جای گزین می کند. سیم کشی سریع، گزینه درمان کارگر برای بیماران با انواع سردوگرم ارتودنسی است، از یکسر:

دندان های نامتجانس 
دهان های در حزن 
 فاصله بین دهن ها 
 مشکلات جویدنی
35510974694546694477 28.05.2019 0 220
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Post info
Rate
0 votes
Actions
Recommend
Categories
Baby Blogs (1 posts)